1e bestuursrapportage 2019

Technische financiële afwijkingen 2019

Technische financiële afwijkingen 2019

Bedragen in euro's; waarbij (-) is een nadeel   

Beleids- veld

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Taakveld en Omschrijving

Lasten

Baten 

Reserves

Saldo

Programma 1.  Bestuur, Ondersteuning en Alg dekk.

1.1

Herschikking salarisbudgetten

-420.257

-420.257

1.4

Bijdrage GGD IJsselland (zie progr 7)

-10.000

-10.000

1.5

Herschikking salarisbudgetten

-55.944

-55.944

1.5

Software Burgerzaken (zie prog 8 en 9)

42.800

42.800

1.6

Herschikking salarisbudgetten

123.355

123.355

1.6

Participatieraad (zie progr 7)

-28.000

-28.000

1.6

Budgetoverheveling ivm duurzaamheid (zie progr 8)

-3.000

-3.000

1.7

Herschikking salarisbudgetten

10.481

10.481

1.7

De Spil (zie toelichting in programma 5.2)

41.000

41.000

1.7

Gebouwen algemeen / woningen mutatie taakveld/beleidsveld

3.504

3.504

1.7

Gebouwen algemeen / woningen mutatie taakveld/beleidsveld

-3.504

-3.504

Totaal programma 1.  Bestuur

-299.565

0

0

-299.565

Programma 2.  Openbare orde en veiligheid

2.1

Toezicht Drank- en horecawet (zie progr 8)

-15.000

-15.000

2.1

Herschikking salarisbudgetten

-25.908

-25.908

Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid

-40.908

0

0

-40.908

Programma 3.  Beheer openbare ruimte

3.1

Herschikking salarisbudgetten

12.941

12.941

3.2

Herschikking salarisbudgetten

67.342

67.342

Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte

80.283

0

0

80.283

Programma 4.  Economische zaken

4

Geen mutaties

0

Totaal programma 4. Economische zaken

0

0

0

0

Programma 5. Onderwijs en vrije tijd

5.1

Combinatiefunctionarissen, verschuiving taakveld

32.400

32.400

5.1

Combinatiefunctionarissen, verschuiving taakveld

-32.400

-32.400

5.1

Herschikking salarisbudgetten

-20.440

-20.440

5.2

De Spil, tekort 1e berap zie voortgang progr 5.2

4.000

4.000

5.2

De Spil (zie toelichting in programma 5.2) 

-49.000

-49.000

5.3

Herschikking salarisbudgetten

8.518

8.518

5.5

Herschikking salarisbudgetten

23.000

23.000

Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd

-33.922

0

0

-33.922

Programma 6. Inkomensondersteuning

6.1

WTCG / CER gelden (zie progr 7)

-140.000

-140.000

6.1

Herschikking salarisbudgetten

163.962

163.962

Totaal programma 6. Inkomensondersteuning

163.962

-140.000

0

23.962

Programma 7. Sociaal Domein

7.1

Herschikking salarisbudgetten

13.940

-11.980

1.960

7.2

Herschikking salarisbudgetten

131.926

131.926

7.3

Herschikking salarisbudgetten

-102.905

-102.905

7.4

Herschikking salarisbudgetten

-19.167

-19.167

7.4

Participatieraad (zie progr 1)

28.000

28.000

7.4

De Spil (zie toelichting in programma 5.2)

-11.000

-11.000

7.5

Publieke gezondheid - bijdrage GGD (zie progr 1)

10.000

10.000

7.6

Herschikking salarisbudgetten

-53.774

-53.774

7.6

WTCG/CER gelden (zie progr 6)

140.000

140.000

Totaal programma 7. Sociaal Domein

137.020

-11.980

0

125.040

Programma 8. Duurzaamheid en milieu

8.2

Software begraafplaatsen/burgerzaken (zie progr 1 en 9)

-1.700

-1.700

8.2

Herschikking salarisbudgetten

2.450

2.450

8.3

Herschikking salarisbudgetten

11.992

11.992

8.3

Duurzaamheid (zie progr 1)

3.000

3.000

8.3

De Spil (zie toelichting in programma 5.2)

15.000

15.000

8.4

Toezicht Drank- en horecawet (zie progr 2)

15.000

15.000

8.4

Herschikking salarisbudgetten

-17.737

-17.737

8.5

Herschikking salarisbudgetten

-2.978

-2.978

Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu

10.027

15.000

0

25.027

Programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV

9.1

Herschikking salarisbudgetten

9.103

9.103

9.3

Herschikking salarisbudgetten

45.897

45.897

9.4

Herschikking salarisbudgetten

106.183

106.183

9.4

Software Burgerzaken/wonen en bouwen (zie prog 1 en 8)

-41.100

-41.100

Totaal budgetaanpassingen eerste bestuursrapportage 2019  

136.980

-136.980

0

0

ga terug