1e bestuursrapportage 2019

Programma 3 Beheer openbare ruimte

Omschrijving van het programma

Het programma omvat het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid (verkeersveiligheid) en de zorg voor het beheer en de aanleg van alle voorzieningen in de openbare ruimte, zoals wegen, civiele kunstwerken, openbaar groen, speelplaatsen, volkstuinen en openbare verlichting.

ga terug